Các logo nổi tiếng thế giới được thiết kế và tính toán theo tỉ lệ vàng hay theo tỉ lệ quy ước như thế nào. Nào cùng khám phá 60 Logos Anatomy Guidelines này nhé