Liên Hệ

Nâng cấp hình ảnh xây dựng thương hiệu của bạn.

Ảnh của tôi được lấy cảm hứng từ ánh sáng, màu sắc, kỹ thuật từ chế biến đen trắng, ảnh cổ điển, quan điểm sáng tạo và tất nhiên điều quan trọng nhất là tính cách của những người tôi chụp ảnh!

+84 33 693 2666

sale.bazaphoto@gmail.com

Vinh ,Nghệ An, Việt Nam